Izvēlne
Your Cart

PREČU ATGRIEŠANA

PREČU ATGRIEŠANA

 

 1. FORNOW.LV pircējam (“Pircējs”), kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Preces, ja tā netika lietota, sabojāta vai tās izskats pēc būtības nav mainījies, t. i., preces vai tās iepakojuma izskatam tika veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un prece jāatgriež oriģinālā kārtīgā iepakojumā, tāpat jāatgriež visas Preces komplektējošās daļas. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
 2. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā.
 3. Atgriežot Preces, Pircējs atbild par preču vērtības samazināšanos, kas radās saistībā ar darbībām, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību.
 4. Lai atgrieztu Preci, lūdzu:
  • Aizpildiet atgriešanas formu -šeit  un nosūtiet to uz e-pastu info@fornow.lv ,
  • Iepakoto preci nosūtiet ar pasta vai kurjera starpniecību, sūtījumu adresējot SIA NOVOTRADE, Buļļu iela 45B, Rīga, LV-1067.
 5. Saņemot atgriezto preci un novērtējot tās kvalitāti, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces atgriešanas atmaksā Pircējam naudu par Preci.
 6. Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja norādītie dokumenti tika piegādāti kopā ar preci). Atgriežot ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins un jānorāda pasūtījuma numurs.
 7. Par atgriežamās Preces komplektāciju atbild Pircējs. Ja Prece nav nokomplektēta, Pārdevējs nepieņem atgriežamās Preces.
 8. Pircējs nevar izmantot tiesības atgriezt interneta veikalā pirktās Preces, ja:      
  • Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 9. Tiesības, kas paredz, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, uz juridiskām personām (uzņēmējiem) neattiecas.

 

 

PREČU KVALITĀTE

 

 1. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par neatbilstošas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas Precēm, to var izdarīt, nosūtot vēstuli pa e-Pastu info@fornow.lv .
 2. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
 • Preces pasūtījuma numurs;
 • Jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
 • Jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotogrāfija, defekta vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt),
 • Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
 1. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no pretenzijas atrisināšanas veidiem:
 • Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā jānovērš Preces neatbilstība - trūkumi, ja trūkumus iespējams novērst;
 • attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
 • aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
 • atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.
 1. Izskatot pretenziju, atbilde jāsniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 
 2. Naudas atmaksas gadījumā, Pārdevējs Pircējam atmaksā naudu par Preci. Preču piegādes izdevumi netiek atmaksāti.